• Årlig energiförbrukning 62,7 kWh
  • Energieffektivitetsklass B
  • Minsta luftflöde 241,7 m3/h
  • Maximal luftflöde 634,9 m3/h
  • Bullernivå med minimal effektivitet vid normal användning 44 dB
  • Bullernivå vid maximal effektivitet vid normal användning 64 dB
  • Luftflödeshastighet uppmätt vid optimal driftspunkt 349,1 m3/h
  • Bredd 90 cm
Stäng meny